Trnavský samosprávny kraj otvoril piaty ročník župného participatívneho rozpočtu s názvom Tvoríme kraj. Zameraný je na podporu občianskeho aktivizmu obyvateľov kraja a realizáciu občianskych a komunitných projektov s cieľom zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja. Na tento účel župa z rozpočtu vyčlenila sumu 100-tisíc eur, a záujemcovia môžu projekty predkladať do 30. novembra 2023 prostredníctvom www.tvorimekraj.sk

„Aj tentokrát budú súčasťou procesu verejné stretnutia so záujemcami o finančnú podporu z participatívneho rozpočtu. Pozostávať budú z troch kôl, pričom s prvým  začíname už siedmeho novembra, a predkladateľov na ňom oboznámime s informáciami o rozpočte. Druhé stretnutie bude zamerané na facilitáciu projektov, čo znamená, že zjednodušíme komunikáciu v skupine alebo komunite, a vďaka čomu sa budú zapojení vedieť lepšie dohodnúť, rozhodovať aj plánovať. Posledné stretnutie bude pozostávať z prezentácie konkrétnych  návrhov a hlasovania deliberatívneho fóra. Novinkou tohto ročníka je hlasovanie predkladateľov projektov, ktorí budú hodnotiť projekty ostatných záujemcov o finančnú podporu,“ uviedol koordinátor rozpočtu Jakub Sejna.

Aj v tomto roku budú prebiehať verejné stretnutia, tentokrát v 10 mestách a obciach kraja, so začiatkom vždy o 18.-tej hodine. Najbližšie k našej obci sú nasedovné stretnutia:

9.11.2023, Obecný úrad, Dolná Krupá

10.11.2023, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Trnava

16.11.2023, Elektrárňa Piešťany, Piešťany

21.11.2023, Klubovňa mestskej knižnice, Leopoldov

Hlasovanie verejnosti bude prebiehať od 2. februára do 18. februára 2024. Výzva spolu so zásadami Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy je zverejnená na webovej stránke. Záujemcovia na nej nájdu potrebné elektronické dokumenty na prihlásenie projektov, ako aj aktuálne informácie o prebiehajúcom ročníku.