Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 2.10. 8. 10. 2023
_______________________
PONDELOK  2. 10., Svätých anjelov strážcov, spomienka

UTOROK  3. 10., féria
18:00 Ostrov rodičia a bratia

STREDA  4. 10., sv. Františka Assiského, spomienka
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Milku

ŠTVRTOK  5. 10., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Turečkovú

PIATOK  6. 10., féria, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre chorú sestru
18:00 Krakovany Ján Miklovič, rodičia a bratia

SOBOTA  7. 10., Ružencovej Panny Márie, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 90 rokov života a za manžela Michala a rodičov z oboch strán

NEDEĽA 8. 10., 27. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  manžel a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  Teodor a Anna Hipíkoví a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 161-180
Spovedanie k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 17:00 h., Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vpred nahlásiť.

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.