Oficiálne výsledky volieb do NR SR 2023 v obci Krakovany
Krakovany 30.09.2023
 
V obci sa zistili tieto výsledky:
Počet volebných okrskov: 1
Počet okrskových volebných komisií, ktoré zaslali výsledok hlasovania: 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 1 117
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 838 (volebná účasť: 75,02%)
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 838
Počet platných odovzdaných hlasov: 830
 
Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie – stiahnuť
 
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
1.Pirátska strana – Slovensko – 0 hlasov
2.PRINCÍP – 0 hlasov
3.Progresívne Slovensko – 187 hlasov (22,53% platných hlasov)
4.SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA – 3 hlasy
5.OĽANO A PRIATELIA: OBYČAJNÍ ĽUDIA (OĽANO), NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI (NEKA), NOVA, SLOBODNÍ A ZODPOVEDNÍ, PAČIVALE ROMA, MAGYAR SZÍVEK a Kresťanská
únia a ZA ĽUDÍ – 41 hlasov (4,94% )
6.Komunistická strana Slovenska – 4 hlasy
7.Maďarské fórum, Občianski demokrati Slovenska, Za regióny, Rómska koalícia,Demokratická strana – 0 hlasov
8.Vlastenecký blok – 0 hlasov
9.Modrí, Most – Híd – 0 hlasov
10.SPRAVODLIVOSŤ – 1 hlas
Slovenské Hnutie Obrody – 2 hlasy
Sloboda a Solidarita –  74 hlasov (8,92%)
SME RODINA – 20 hlasov
MySlovensko – 3 hlasy
Slovenská národná strana – 37 hlasov (4,46%)
SMER – sociálna demokracia – 177 hlasov (21,33%)
HLAS – sociálna demokracia – 110 hlasov (13,25%)
SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny  – 0 hlasov
SRDCE vlastenci a dôchodcovia – SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDNOTA  – 0 hlasov
SDKÚ – DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana – 0 hlasov
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko – 0 hlasov
Demokrati – 39 hlasov  (4,69%)
Kresťanskodemokratické hnutie – 77 hlasov (9,28%)
KARMA – 0 hlasov
REPUBLIKA – 55 hlasov (6,63%)
 
Odkaz na preferenčné hlasy: stiahnuť