Žiaci Základnej školy Krakovany pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a občanov obce na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 18. decembra 2022 o 15:00 hodv  Kultúrnom dome v Krakovanoch. V programe vystúpia žiaci základnej školy a ZUŠ sv. Gorazda Vrbové. Pripravené je aj divadelné prestavenie Snehulienka.

Vstup zadarmo. Pripravené je malé občerstvenie. Tešíme sa na Vašu účasť. Žiaci a pedagógovia ZŠ.