Kalendár podujatí na rok 2023
(dátum – názov podujatia – organizátor)

JANUÁR
21 .01.2023 – Karneval – Materská škola Krakovany

FEBRUÁR
19.02.2023  – Výročná schôdza MsSČK – MsSČK Krakovany
21.02.2023 – Pochovávanie basy s FSk Krakovčanka – KD Krakovany

APRÍL
02.04.2023 – Vynášanie Moreny – Detský folklórny súbor Krakovanček 
20.04.2023 – Deň narcisov Krakovany – MsSČK, JDS
28.04.2023 – Stavanie mája – Obecný úrad Krakovany 

MÁJ
06. – 07.05.2023 –  Festival paličkovanej čipky – OZ Bábence Krakovany
15.05.2023 – Stretnutie darcov krvi – Svetový deň ČK – MsSČK Krakovany
21.05.2023 – Posedenie ku Dňu matiek v kultúrnom dome – Obec Krakovany

JÚN
11.06.2023 – Procesia a posviacka Kaplnky najsvätejšieho Tela a krvi Krista Pána na vinohradoch
23.-25.06.2023 – 55. ročník Folklórnych slávností Krakovany – OcÚ
25.06.2023 – Medzinárodný deň čipky – OZ Bábence Krakovany

SEPTEMBER
09.09.2023 – Retrodiskotéka – rodičovské združenie ZŠ Krakovany
10.09.2023 –  Hody Krakovany
23.9.-25.9.2022 – Slávnosti jesene 18.ročník, záhrada KD Krakovany – MsSČK 
22.09.2023 –  Jozefovský turnaj (stolný tenis) – Obec Krakovany

OKTÓBER
15.10.2023 –  Hody Stráže
19.10.2023 –  Návšteva najstarších členov – MsSČK Krakovany

NOVEMBER
12.11.2023 –  Stretnutie so seniormi v KD – OcÚ

DECEMBER
03.12.2023 – Vianočné trhy – MŠ Krakovany
04.12.2023 – Mikuláš a rozsvietenie vianočného stromčeka pred Obecným úradom v Krakovanoch
09.12.2023 – Posedenie s darcami krvi – MsSČK
14.12.2023 – Vianočná kvapka krvi – MsSČK
17.12.2023 – 3. adventná nedeľa Vianočný punč Kostol Krakovany – MsSČK
20.12.2023 – Vianočná akadémia – ZŠ Krakovany
23.12.2023 – Betlehemské svetlo