Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11. 4. 17. 4. 2022
_______________________
PONDELOK  11. 4., pondelok Svätého týždňa

UTOROK  12. 4., utorok Svätého týždňa
18:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

STREDA  13. 4., streda Svätého týždňa
18:00 Ostrov  rodičia, brat Alojz a starí rodiči az oboch strán

ŠTVRTOK  14. 4., Zelený štvrtok Pánovej večere
17:00 Ostrov rodičia Strakoví, otec Ondrej a ostatní zomrelí z rodiny
18:00 Krakovany  manžel Stanislav a rodičia z oboch strán

PIATOK  15. 4., Veľký piatok – utrpenia Pána
15:00 Krakovany  Pobožnosť Krížovej cesty
16:00 Krakovany  Obrady
17:00 Ostrov  Obrady

SOBOTA 16. 4., Svätá (Biela) sobota
19:00 Krakovany  kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti

NEDEĽA 17. 4., Veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 201-220
V utorok od 9:00 hod. bude brigáda – upratovanie kostola v Krakovanoch.
Sviatosť oltárna bude vyložená v sobotu od 9:00 hod.
V sakristii sa môžete prihlásiť na službu pri Božom hrobe.
Na Veľkonočnú nedeľu sa koná farská zbierka.

___________________

Čo je synoda o synodalite a prečo na nej záleží?

Svätý Otec František 10. októbra 2021 slávnostnou svätou omšou otvoril Synodu za synodálnu Cirkev, ktorej cieľom je, aby sme počúvali Ducha Svätého a objavili svoje miesto v spoločenstve Cirkvi. Chce nám tým povedať, že Cirkev nie je len „to“ kam prídeme raz do týždňa z povinnosti, ale je živým organizmom, ktorého je každý z nás súčasťou. Synoda nám má a môže pomôcť v tom, ako nájsť a aktívne sa podieľať na živote Cirkvi v našej farnosti. Farnosť je miesto, kde teraz žijeme a máme svoje poslanie. Nikto z nás tu nie je navyše. Je dôležité, aby každý z nás bol videný a počutý. Aj to je jedna z hlavných úloh Synody o synodalite. Synoda nám ponúka možnosť zažiť farnosť ako rodinu. Každý v tejto rodine má svoju úlohu a zodpovednosť. Naša farnosť je miestom, ktoré budujeme spoločne. V rámci synody ide o výzvu zapojiť všetkých do jej fungovania. Spolupracujeme na našej spoločnej misii. Nie všetko musia mať na pleciach naši duchovní otcovia, ale každý z nás má svoju úlohu. Z krstu vyplýva, že všetci sú povolaní zúčastňovať sa na živote Cirkvi pri rozdielnosti svojich služieb a chariziem.

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.