Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 21. 2. 27. 2. 2022
_______________________
PONDELOK  21. 2.,  féria

UTOROK  22. 2., Katedra sv. Petra, apoštola, sviatok
14:00 Krakovany pohrebná sv. omša zaMáriu Žitňanskú
17:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc rodine

STREDA  23. 2., sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka, spomienka
14:30 Krakovany pohrebná sv. omša zaJána Valu
17:00 Ostrov  za celú živú rodinu

ŠTVRTOK  24. 2., féria
17:00 Krakovany  † rodičia Bernardína a Teofil Mitošinkoví

PIATOK  25. 2., féria
17:00 Krakovany  † rodičia Andrískoví, súrodenci a dcéra Slávka

SOBOTA  26. 2., féria
17:00 Krakovany  Mária Jobusová, 30 dňová

NEDEĽA 27. 2., 8. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany  † Jozef Mitošinka, 1. výročie
09:00 Ostrov  manžel, rodičia Jozef a Hedviga a všetci zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 61-80
Bývalý správca farnosti dp. farár Ľudovít Malý organizuje púť do Ríma koncom apríla, ktorá je spojená s audienciou u sv. Otca ako poďakovanie za návštevu Slovenska, na ktorú nás pozývajú aj naši biskupi. Záujemcovia nech sa prihlásia v sakristii kostola, kde im budú poskytnuté ďalšie informácie.

Opatrenia platné od 12. januára 2022 (TK KBS)
Medzi nízkorizikové podujatia sa radia bohoslužby bez spevu
a) nízkorizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP (len očkovaní a tí čo prekonali ochorenie v posledných 180 dňoch), a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 50 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, povinné sedenie, bez spevu, OP)

Medzi stredne rizikové podujatia sa radia bohoslužby so spevom
b) stredne rizikové hromadné podujatia s účasťou osôb výhradne v režime OP (len očkovaní a tí čo prekonali ochorenie v posledných 180 dňoch), a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia
(účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, fixné sedenie alebo státie, so spevom, OP)

Režim základ
– individuálna pastorácia
(na požiadanie vyslúženie svätej spovede, podanie svätého prijímania, duchovný rozhovor. Platí, že pri individuálnej pastorácii sa v priestoroch nesmú tvoriť rady čakajúcich)

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia

Opatrenia pre výkon bohoslužieb, sobášneho obradu, pohrebného obradu a obradu krstu
a) dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu
b| v prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky; pri prijímaní „pod obojím“ použiť pri každom prijímajúcom vždy novú lyžičku
c) zakazuje sa používať obrady pitia z jednej nádoby viac ako jednou osobou
d| v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady je organizátor povinný odstrániť nádoby s vodou

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

– vyhláška k organizácii hromadných podujatí (účinná od 12. 1. 2022)
– vyhláška UVZ SR 2/ 2022 (pdf)

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.