Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3. 8. 9. 8. 2020
_______________________
PONDELOK 3. 8., féria

UTOROK  4. 8., sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov  † Marta Gogolová

STREDA  5. 8., féria
18:00 Ostrov  † Mária a Zbyněk Práškoví a príbuzní z rodiny

ŠTVRTOK 6. 8., Premenenie Pána, sviatok
18:00 Krakovany † rodičia Jolana a Ján, sestra Janka, Jozef a František

PIATOK  7. 8., prvý piatok v mesiaci, féria
17:00 Ostrov za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany † z rodiny Petržalkovej

SOBOTA 8. 8., sv. Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany † sesternica Beátka a rodičia

NEDEĽA 9. 8., 19. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  † Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 461-480
Spovedanie k prvému piatku v mesiaci: Krakovany –  vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                                         Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 hod.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť v sakristii.
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.