Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 27. 7. 2. 8. 2020
_______________________
PONDELOK 27. 7., sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

UTOROK  28. 7., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

STREDA  29. 7., sv. Marty, spomienka
18:00 Ostrov  † súrodenci a švagriné

ŠTVRTOK 30. 7., blahoslavenej Zdenky Schelingovej, panny a mučenice, spomienka – pozri životopis
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a božiu pomoc

PIATOK  31. 7., Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
18:00 Krakovany † rodičia Emília a Michal Rajčákoví, sestra Anna a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA 1. 8., sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † manžel a ostatní z rodiny Macejkovej

NEDEĽA 2. 8., 18. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany   za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  † rodičia Ján a Mária Gonoví, starí rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany za veriacich farnosti 
___________________
Upratovanie kostola: 441-460
Porciunkulové odpustky: možnosť získať 2. augusta vo farských kostoloch – nábožná návšteva kostola, pomodliť sa otče náš a Verím v Boha (tradičné podmienky k získaniu odpustkov k tomu).
Prosíme vás o finančnú podporu pre farnosť Krakovany, na úhradu energií, číslo účtu: SK97 0900  0000  0000 4827 3120. Pán Boh zaplať…

___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.