Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6. 4. 13. 4. 2020
_______________________
PONDELOK 6. 4., pondelok Veľkého týždňa
07:00, 12:00, 18:30 TV LUX

UTOROK  7. 4., utorok Veľkého týždňa
07:00, 12:00, 18:30 TV LUX

STREDA  8. 4., streda Veľkého týždňa
07:00, 12:00, 18:30 TV LUX

ŠTVRTOK 9. 4.,  Zelený štvrtok Pánovej večere
Krakovany – priamy prenos od 18:00 hod.
9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) TV LUX
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu) TV LUX
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme) TV LUX

PIATOK  10. 4., Veľký piatok
Krakovany – priamy prenos od 16:00 hod.
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) TV LUX
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu) TV LUX
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu) TV LUX

SOBOTA 11. 4.,  Biela sobota
Krakovany – priamy prenos od 18:00 dod.
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave) TV LUX
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu) TV LUX

NEDEĽA 12. 4., Veľkonočná nedeľa
Krakovany – priamy prenos od 10:30 hod.
9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave TV LUX
11:00 Svätá omša z Vatikánu TV LUX 
12:00 Urbi et Orbi – priamy prenos z Vatikánu TV LUX
18:15 Sviatočný príhovor Mons. Stanislava Zvolenského TV LUX
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie – priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne TV LUX

PONDELOK 13. 4., Veľkonočný pondelok
Krakovany – priamy prenos od 10:30 hod.

___________________

Pozrite si odporúčanie biskupov, ako sláviť veľkonočné sviatky v rodine

Sväté omše vysielané z Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v Televízii LUX budú v období od 11. 3. do odvolania v uvedených časoch.
Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h.
Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.  

Sv. omše zdieľané cez internet (Je možné sledovať cez Infokanál obce Krakovany v káblovke, cez webové stránky Obce Krakovany alebo Facebook Obce Krakovany, autor: Jozef Sedlák)
 • Veľkonočné trojdnie:
  • Zelený štvrtok 9.4. o 18:00 hod.
  • Veľký piatok 10.4. o  16:00 hod.
  • Vigília vzkriesenia 11.4. o 18:00 hod.
  • Veľkonočná nedeľa 12.4. o 10:30 hod. 
  • Veľkonočný pondelok 13.4. od 10:30 hod.

O nemožnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia a eucharistie (Zdroj: https://saintcyrils.church/o-nemoznosti-pristupit-k-sviatosti-zmierenia-a-eucharistie/)

Počas tejto mimoriadnej situácie je možnosť pristúpiť k sviatostiam zmierenia či eucharistie obmedzená len pre veriacich v smrteľnom nebezpečenstve.

Je to mimoriadne dočasné opatrenie, ktoré si vyžiadala situácia okolo šírenia nákazy COVID-19 a k tomu vydaných nariadení kompetentných autorít. V záujme ochrany ľudských životov ako najvyššieho Božieho daru, musíme počas nevyhnutného obdobia strpieť tieto obmedzenia. Je to naša morálna zodpovednosť voči zraniteľným členom spoločnosti, osobitne chorým a starým. Napriek tomu je Božia milosť neustále s nami a aj pri obmedzených možnostiach prijímať sviatosti nás sprevádza.

Náuka cirkvi počíta zo situáciou, keď veriaci z objektívnych príčin nemôžu pristupovať k sviatostiam. Prakticky sú to napr. veriaci, ktorí žijú mimo katolíckych komunít napr. v Ázii alebo v Amazónii, kde je nedostatok kňazov a kvôli nemožnosti cestovať (ľudia sú odrezaní od sveta kvôli vysokej vode niekoľko mesiacov) kňaz príde navštíviť komunitu a vysluhovať sviatosti raz-dvakrát do roka.

V takejto situácii prichádza na pomoc inštitút dokonalej ľútosti s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej možnosti. Učenie Cirkvi vysvetľuje, že dokonalá ľútosť odpúšťa aj ŤAŽKÉ HRIECHY!

Svätý otec František a Apoštolská penitenciária nedávno pripomenuli toto učenie ako prax, ktorú je možné uplatniť na územiach zasiahnutých pandémiou.

Táto situácia nemusí byť časom duchovného strádania. Naopak, môže byť pre nás príležitosťou hlbšie pochopiť sviatosť zmierenia ako proces zmeny života – obrátenie. To, že obvykle máme možnosť často a pravidelne pristupovať k spovedi, môže viesť za určitých okolností k pokušeniu opovážlivo sa spoliehať sa na Božie milosrdenstvo.

Takéto pokušenie sa netýka iba tých, ktorí nepristupujú k spovedi v mylnom presvedčení, že “veď Pán Boh mi odpustil aj bez spovede” alebo “veď ja nemám žiadne hriechy”. Je to iné nebezpečenstvo. Spočíva v neochote spraviť všetko preto, aby sme s prijatím odpustenia pracovali na zmene nášho života – na obrátení, aby naše predsavzatie polepšiť sa prinieslo konkrétne ovocie. Spoliehame sa nato, že kedykoľvek sa môžeme vyspovedať a znovu dostaneme šancu začať odznova.

Totiž prechod od predsavzatia ku skutkom obrátenia si vyžaduje potrebný čas. Je to čas modlitby, premýšľania a postupného uvádzania konkrétnych krokov pokánia.

Cirkev nám to pripomína slávením pôstneho obdobia. Jeho vrcholom je zmierenie s Bohom (nie na začiatku pôstu – ale na jeho konci) a návrat do spoločenstva zo Zmŕtvychvstalým. Na znak tohto návratu si pri Veľkonočnej vigílii každoročne obnovujeme krstné sľuby!

Tento rok pre väčšinu z nás nebude možné pristúpiť k spovedi pred Veľkou nocou. No to nám nebráni aby sme sa zmierili s Bohom konaním pokánia a dokonalou ľútosťou.

Tak si budeme môcť opravdivo obnoviť svoje krstné sľuby počas Veľkonočnej vigílie. K svätej spovedi pristúpime neskôr, keď sa situácia okolo pandémie zmení.

Cirkev učí, že sviatosť zmierenia nás zmieruje s Bohom a s Cirkvou, čiže s našimi bratmi a sestrami. Keďže sa momentálne nemôžme sviatostným znakom zmieriť s blížnymi, vyjadrime našu túžbu po zmierení tak, že popri tom, ako si vzbudíme dokonalú ľútosť, nezabudneme poprosiť o odpustenie našich blížnych. Oni sú pre nás v takejto situácii zástupcami cirkvi namiesto spovedajúceho kňaza.

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.