Svätá omša, tentoraz z kostola sv. Gorazda vo Vrbovom bola slávená v nedeľu 5.4.2020 o 10:00 hod. ZÁZNAM. Zdroj: Stanislav Sedlák (Facebook)

V prípade problémov s prehrávaním stlačte tlačidlo F5 pre znovunačítanie stránky.