Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3. 2. 9. 2. 2020
___________________________
PONDELOK 3. 2., Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spomienka
14:00 Krakovany pohrebná za zomr. Irenu Štefankovú

UTOROK  4. 2., féria
17:00 Ostrov

STREDA  5. 2., sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 6. 2., sv.Pavla Mikiho a spoločníkov mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany

PIATOK  7. 2., féria, prvý piatok v mesiaci
16:00 Ostrov
17:00 Krakovany 

SOBOTA 8. 2., féria
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 9. 2., piata nedeľa v cezročnom období
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 101-120
Sv. spoveď pred prvým piatkom Krakovany – vo štvrtok od 16:00 hod.