Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20. 1. 26. 1. 2020
___________________________
PONDELOK 20. 1., féria

UTOROK  21. 1., Sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov

STREDA  22. 1., féria
17:00 Ostrov

ŠTVRTOK 23. 1., féria
17:00 Krakovany

PIATOK  24. 1., sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany 

SOBOTA 25. 1., Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
17:00  Krakovany 

NEDEĽA 26. 1., 3. nedeľa v období cez rok
09:00 Ostrov
10:30 Krakovany
______________________________________
Upratovanie kostola č: 61-80
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 18.-25.januára 2020.
Na budúcu nedeľu bude Nedeľa Božieho slova, ktorú ustanovil pápež František v snahe upriamiť väčšiu pozornosť na Božie slovo. Na budúcu nedeľu možno prispieť na zbierku na cirkevné školstvo v Trnavskej arcidiecéze.