Print Friendly, PDF & Email

Mikroregión nad Holeškou a Priatelia Zeme uskutočňujú prieskum medzi obyvateľmi o ich mienke o aktuálnom stave odpadového hospodárstva v obci.
Dotazník bol vložený aj do Hlasu Krakovian č. 4/2019 a je možnosť ho vyplniť aj elektornicky na adrese:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh3FzzSAHlu715CvToY429LlePZt6IhAN00ZEWAsETABQn8A/viewform   

Vyplnené tlačené dotazníky možno odovzdať na obecnom úrade.