Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad Krakovany pozýva všetkých seniorov na posedenie pri príležitosti Októbra – Mesiaca úcty k starším,

ktoré sa bude konať v nedeľu 21.10.2018 o 15.00 hod.  v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Pripravené je občerstvenie a kultúrny program detí z MŠ a ZŠ.