Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 10.6. 16. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  10. 6.,  féria

UTOROK  11. 6., sv. Barnabáša, apoštola, spomienka
18:00 Ostrov † Jozef a Margita Mokránoví

STREDA  12. 6., féria
18:00 Ostrov † rodičia, brat s manželkou a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  13. 6., sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † Anton Radoský a ostatní zomrelí z rodiny Radoskej a Klčovej

PIATOK  14. 6., féria
18:00 Krakovany  † z rodiny Štefankovej a Zuzicovej

SOBOTA  15. 6., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití životného jubilea 75 rokov

NEDEĽA 16. 6., 11. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel a otec Jozef
09:00 Ostrov  † rodičia Jozef a Františka, starí rodičia z oboch strán, sestry Anna a Emília s manželmi a krstná mama
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 361-380