Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3.6. 9. 6. 2024
_______________________
PONDELOK  3. 6.,  sv. Karol Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

UTOROK  4. 6., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

STREDA  5. 6., sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov † rodičia Bartošoví, Antaloví, brat Michal a manželka Marta

ŠTVRTOK  6. 6., vigília slávnosti
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

PIATOK  7. 6., Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  † rodičia František a Bernardína Radoskí

SOBOTA  8. 6., Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
18:00 Krakovany † manžel Anton, rodičia, brat a Peter

NEDEĽA 9. 6., 10. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † manžel, brat, syn a rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † Jarmila Valová, 1. výročie
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 341-360
Spovedanie k 1. piatku v mesiaci – Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                               Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku v mesiaci treba vopred nahlásiť.