Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 13.5. 19. 5. 2024
_______________________
PONDELOK  13. 5., féria

UTOROK  14. 5., sv. Mateja, apoštola, sviatok
18:00 Ostrov  † rodičia Helena a Viktor Černokoví

STREDA  15. 5., féria
18:00 Ostrov † manžel, rodičia z oboch strán, súrodenci a starí rodičia

ŠTVRTOK  16. 5., sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  † Miroslav Bučko a syn Erik

PIATOK  17. 5.,  féria
18:00 Krakovany  † František, Mária a syn Anton Rajčákoví a rodičia z oboch strán

SOBOTA  18. 5., vigília slávnosti
18:00 Krakovany † rodičia Kupcoví a ich deti

NEDEĽA 19. 5., Zoslanie Ducha Svätého, slávnosť 
08:00 Krakovany † rodičia, bratia a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  † rodičia, súrodenci, švagriné a švagor
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 281-300
Končí sa veľkonočné obdobie.