Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6.5. 12. 5. 2024
_______________________
PONDELOK  6. 5., féria

UTOROK  7. 5., féria
18:00 Ostrov  † rodičia Jozef a Mária a starí rodičia z oboch strán

STREDA  8. 5., vigília slávnosti
18:00 Ostrov † matka Mária, starí rodičia a súrodenci

ŠTVRTOK  9. 5., Nanebovstúpenie Pána, slávnosť
17:00 Ostrov † Gašpar, Mária a Ľudovít Mitošinkoví a starí rodičia z oboch strán
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

PIATOK  10. 5.,  féria
18:00 Krakovany  † rodičia Jozef a Ružena Stopkoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  11. 5., féria
10:30 Ostrov  slávnosť 1. sv. prijímania
18:00 Krakovany † Ján Kosa, 1. výročie

NEDEĽA 12. 5., 7. Veľkonočná nedeľa 
08:00 Krakovany † brat Jaroslav a manželka
09:00 Ostrov  † rodičia Peter a Emília, starí rodičia z oboch strán a brat Juraj
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.