Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 29.4. 5. 5. 2024
_______________________
PONDELOK  29. 4., sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

UTOROK  30. 4., féria
18:00 Ostrov  † z rodiny Radošinskej a Kolarovičovej

STREDA  1. 5., sv. Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka
18:00 Ostrov † rodičia, súrodenci, švagriné a švagrovia

ŠTVRTOK  2. 5., sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Krakovany † krstní rodičia Mária a Viliam Petrovičoví a rodičia z oboch strán

PIATOK  3. 5.,  sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok, prvý piatok v mesiaci
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany  † Veronika a Ján Galbaví

SOBOTA  4. 5., féria
10:30 Krakovany  slávnosť 1. Sv. prijímania
18:00 Krakovany † z rodiny Žitnanskej, Anku Surovú, Michaelu Oríškovú a za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

NEDEĽA 5. 5., 6. Veľkonočná nedeľa 
08:00 Krakovany † Vojtech Valo
09:00 Ostrov  † manžel Viliam, rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
Spovedanie k 1. piatku v mesiaci – Krakovany – vo štvrtok od 17:00 hod.
                                                               Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku v mesiaci treba vopred nahlásiť.