Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.4. 14. 4. 2024
_______________________
PONDELOK  8. 4., Zvestovanie Pána, slávnosť

UTOROK  9. 4., féria
18:00 Ostrov  † rodičia, sestra Marta a starí rodičia z oboch strán

STREDA  10. 4., féria
18:00 Ostrov † rodičia Peter a Mária Bohunčákoví

ŠTVRTOK  11. 4., sv. Stanislava, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Masárovú

PIATOK  12. 4., féria
18:00 Krakovany  † manžel Jozef, dcéra Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  13. 4., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre syna Mareka

NEDEĽA 14. 4., 3. Veľkonočná nedeľa 
08:00 Krakovany † manžel Anton Keller a ostatní zomrelí z rodiny
09:00 Ostrov  † manželka Marta
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 181-200