Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.3. 17. 3. 2024
_______________________
PONDELOK  11. 3., féria

UTOROK  12. 3., féria
17:00 Ostrov rodičia a krstní rodičia

STREDA  13. 3., féria
17:00 Ostrov z rodiny Borovskej a Klačanovej

ŠTVRTOK  14. 3., féria
17:00 Krakovany rodičia Benkoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  15. 3., féria
17:00 Krakovany † rodičia Prievozníkoví a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  16. 3., féria
17:00 Krakovany † rodičia Chudoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 17. 3., 5. pôstna nedeľa
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 60 rokov života
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 101-120
Pobožnosť krížovej cesty –  v piatok o 16:30 hod., v nedeľu o 14:30 hod.
Veľkonočná sv. spoveď bude v Krakovanoch a v Ostrove vo štvrtok 21.3.2024 od 16:30 do 17:45 h.
Chorých k veľkonočnej spovedi treba vopred nahlásiť.
Na budúcu nedeľu bude zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom.