OBEC KRAKOVANY  Obecný úrad, Námestie sv. Mikuláša 406/4, 922 02 Krakovany
príjme do pracovného pomeru zamestnanca na pracovnú pozíciu: Upratovačku v Materskej škole v Krakovanoch.
Miesto výkonu práce: Materská škola v Krakovanoch
Termín nástupu: od 01.04.2024
Rozsah úväzku: 33%/2,5 hodiny denne
Požiadavky na vzdelanie: základné/stredné
Stručný popis práce: upratovanie priestorov Materskej školy, práce podľa požiadavky riaditeľky Materskej školy.   
Prax: nie je potrebná
Platové podmienky: plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon č.553/2003 Z.z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z.z., ktorými sa ustanovujú platové tarify zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v závislosti od dĺžky započítanej praxe. Minimálne 280,-€ hrubá mzda.
Benefity: týždeň dovolenky naviac, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Žiadosti, spolu so životopisom zasielajte poštou na adresu: OBEC KRAKOVANY, Nám. sv. Mikuláša 406/4, 92202 Krakovany, emailom: krakovany@krakovany.sk, elektronicky do 15.03.2024.
Bližšie informácie u riaditeľky  Materskej školy v Krakovanoch.

Telefón:  033/77 98 425