Ďakujeme Vám za priazeň, ktorú nám darovaním 2% pravidelne prejavujete.  Veríme, že sa opäť rozhodnete ponechať 2% z Vašich daní vo svojej obci a prispejete tak k napredovaniu nášho futbalového klubu.

Postup pri poukazovaní 2 % je rovnaký ako v predchádzajúcich rokoch:

–  zamestnanci podávajú na daňový úrad príslušný podľa miesta bydliska Vyhlásenie o poukázaní sumy 2%, resp 3% * spolu s Potvrdením o zaplatení dane, a to do 30. 4. 2024

–  živnostníci a právnické osoby uvádzajú prijímateľa 2% vo svojom daňovom priznaní
Údaje o prijímateľovi 2% z dane:   Obchodné meno: Futbalový klub Krakovany
Ulica, číslo, obec: Štadión na Školskej ulici 468/4, 922 02 Krakovany
IČO: 18047467, DIČ: 2020532459     Právna forma: Občianske združenie
2% z dane sa poukazujú prostredníctvom špeciálnych tlačív, v závislosti od toho, kto poukazuje:

 3% z daní môže venovať tá fyzická osoba, ktorá v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín, o čom je povinná predložiť písomné potvrdenie vydané prijímateľom dobrovoľníckej činnosti alebo vysielajúcou organizáciou.                  

Ďakujeme vám za vašu finančnú podporu.