Výbor Miestnej skupiny Slovenského Červeného kríža v Krakovanoch pozýva všetkých svojich členov, darcov krvi, sponzorov a sympatizantov na VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU, ktorá sa uskutoční v nedeľu 11. februára 2024 od 15:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Krakovanoch.

Program schôdze:
– Otvorenie
– Kultúrny program 
– Správa o činnosti za rok 2023
– Plán úloh na rok 2024
– Správa o hospodárení za rok 2023
– Rozpočet na rok 2024
– Ocenenie darcov krvi
– Diskusia
– Uznesenie zo zhromaždenia členov
– Záver oficiálnej časti schôdze
– Doplnenie kultúrnej časti programu: Spojená škola Vrbové, Vokálno-inštrumentálna kapela Lekárovci band

Tešíme sa na Vás, Výbor MsSČK