Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 15.1. 21. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  15. 1., féria

UTOROK  16. 1., féria
17:00 Ostrov  rodičia Strakoví a krstní rodičia

STREDA  17. 1., sv. Antona, opáta, spomienka
17:00 Ostrov  za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu

ŠTVRTOK  18. 1., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 97 rokov života

PIATOK  19. 1., féria
17:00 Krakovany rodičia Cyril a Antónia Valoví, syn Miroslav a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  20. 1., féria
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pri dožití 80 rokov života

NEDEĽA 21. 1., 3. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † Margita Klinovská, 1. výročie
09:00 Ostrov † manžel Jozef, dcéra a mama Evka
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 461-480