Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 8.1. 14. 1. 2024
_______________________
PONDELOK  8. 1., féria

UTOROK  9. 1., féria
17:00 Ostrov  manžel Eduard, 10. výročie

STREDA  10. 1., féria
17:00 Ostrov rodičia Juránkoví, Strakoví a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  11. 1., féria
17:00 Krakovany Irenka Sucháňová, 1. výročie

PIATOK  12. 1., féria
17:00 Krakovany manžel Ján a ostatní z rodiny Kosovej a Krajčovičovej

SOBOTA  13. 1., féria
17:00 Krakovany rodičia Ján a Anna Ondrejkoví, zomrelí z rodiny Masárovej a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 14. 1., 2. nedeľa v cezročnom období
08:00 Krakovany † rodičia Štefan a Jozefína Brunovskí
09:00 Ostrov   za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 441-460