Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 25.12. 31. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  25. 12.,  Narodenie Pána, slávnosť
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  manželka Oľga a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany rodičia Štefan a Antónia Strakoví, súrodeci a starí rodičia z oboch strán

UTOROK  26. 12., sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc
09:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu
10:30 Krakovany rodičia Frankoví a Žitňanskí

STREDA  27. 12., sv. Jána, apoštola, sviatok
17:00 Ostrov rodičia, brat Jozef a starí rodičia z oboch strán

ŠTVRTOK  28. 12., sv. Neviniatok, mučeníkov, sviatok
17:00 Krakovany manžel Vladimír a rodičia z oboch strán

PIATOK  29. 12., piaty deň v Oktáve Narodenia Pána
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

SOBOTA  30. 12., šiestty deň v Oktáve Narodenia Pána
17:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

NEDEĽA 31. 12., Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
08:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Braškovú a Drobnú
09:00 Ostrov  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc za celú rodinu
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 401-420
Na slávnosť Narodenia Pána bude farská zbierka.
Ďakujeme za darovanie vianočného stromčeka rodine Turečkovej a všetkým, ktorí pomáhali s prípravami na Vianoce.