Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 18.12. 24. 12. 2023
_______________________
PONDELOK  18. 12., féria

UTOROK  19. 12., féria
17:00 Ostrov  

STREDA  20. 12., féria
17:00 Ostrov  

ŠTVRTOK  21. 12., féria
17:00 Krakovany  † rodičia Hermanoví a Varačkoví

PIATOK  22. 12., féria
17:00 Krakovany  z rodiny Hrabinovej a Ondrášikovej

SOBOTA  23. 12., féria
17:00 Krakovany  za členov Červeného kríža a darcov krvi

NEDEĽA 24. 12., 4. adventná nedeľa
08:00 Krakovany  manžel, rodičia a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  manžel Miroslav, brat Jozef, neter Zdenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
22:00 Krakovany  za dobrodincov farnosti
23:00 Ostrov  Ivan Žilinčík
___________________
Upratovanie kostola: 381-400
V utorok 19.12. od 9:00 hod. prosíme mužov o pomoc pri doprave a stavaní vianočného stromčeka a ženy o pomoc pri upratovaní kostola.
Betlehemské svetlo príde do našej farnosti v sobotu 23.12. o 9:20 hod.
___________________
SPOVEDANIE – VIANOCE 2023
pondelok 18.12.  17:00-17:50 hod. Kočín, 17:00-17:50 hod. Šterusy, 17:00-17:50 hod. Lančár
utorok 19.12.      16:30-17:50 hod. Nižná, 16:30-17:50 hod. Dolný Lopašov
streda 20.12.    16:30-17:50 hod. Krakovany, 16:30-17:50 hod. Ostrov