Žiaci Základnej školy Krakovany pozývajú všetkých rodičov, starých rodičov a občanov obce na Vianočnú akadémiu, ktorá sa uskutoční v stredu 20. decembra 2023 o 17:00 hodv  Kultúrnom dome v Krakovanoch. V programe vystúpia žiaci základnej školy a ZUŠ sv. Gorazda Vrbové. Pripravené je divadelné prestavenie Snehová kráľovná.

Vstup zadarmo. Tešíme sa na Vašu účasť. Žiaci a pedagógovia ZŠ.