Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 20.11. 26. 11. 2023
_______________________
PONDELOK  20. 11., féria

UTOROK  21. 11., Obetovanie Panny Márie, spomienka
17:00 Ostrov  Ján a Anna Zubákoví a ich rodičia z oboch strán

STREDA  22. 11., sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
17:00 Ostrov  Cecília Miklovičová, rodičia Augustínoví, syn Ján s manželkou Irenou

ŠTVRTOK  23. 11., féria
17:00 Krakovany  † starí rodičia Jozef a Cecília a strýko Rudolf

PIATOK  24. 11., sv. Ondreja Dung-laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
17:00 Krakovany  † rodičia Lýdia a Emil a brat Ľuboš

SOBOTA  25. 11., féria
17:00 Krakovany † manžel, rodičia, brat a Peter

NEDEĽA 26. 11., 34. nedeľa v období cez rok, Krista Kráľa
08:00 Krakovany  rodičia Jozef a Mária Chromíkoví
09:00 Ostrov  Mária Borovská 1. výročie a manžel Marián
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 301-320