Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 6.11. 12. 11. 2023
_______________________
PONDELOK  6. 10., féria

UTOROK  7. 10., féria
17:00 Ostrov  † 

STREDA  8. 11., féria
17:00 Ostrov   

ŠTVRTOK  9. 11., Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
17:00 Krakovany  † Anna Ševčíková, rodičia a súrodenci

PIATOK  10. 11., sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
17:00 Krakovany  † Helena Florková, 1. výročie

SOBOTA  11. 11., sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
17:00 Krakovany † z rodičia Anton a Mária Madunickí a krstný otec Jozef

NEDEĽA 12. 11., 32. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  Mário Žák, 10. výročie
09:00 Ostrov 
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 261-280
Od 2.11. sa budeme po sv. omšiach modliť na cintoríne za zosnulých.
___________________
ODPUSTKY ZA ZOMRELÝCH VERIACICH
V dňoch od 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s nábožnou modlitbou za zomrelých.
V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 2.11. za nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.
Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď,  sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.