Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 30.10. 05. 11. 2023
_______________________
PONDELOK  30. 10., féria

UTOROK  31. 10., féria
17:00 Ostrov  Františka a rodičia

STREDA  1. 11., Všetkých Svätých, slávnosť
08:00 Krakovany  kňazi pochádzajúci a pôsobiaci vo farnosti
09:00 Ostrov  Anna Juránková 1. výročie a manžel Ondrej
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti

ŠTVRTOK  2. 11., Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
17:00 Krakovany  † manžel Ľubomír, rodičia, otec a švagor Vojtech

PIATOK  3. 11., féria, 1. piatok v mesiaci
16:00 Ostrov  manžel Rudolf a dcéra Alenka
17:00 Krakovany  † brat Jozef, rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  4. 11., sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
17:00 Krakovany † z rodiny Žitnanskej, Anna Surová a rodičia z oboch strán

NEDEĽA 5. 11., 31. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  z rodiny Kališovej, Klinovskej, Kufeľovej a Sedlákovej
09:00 Ostrov   za veriacich farnosti
10:30 Krakovany  za zomrelých z rodiny
___________________
Upratovanie kostola: 241-260
Spovedanie k 1. piatku: Krakovany – vo štvrtok od 16:00 h.
                                            Ostrov – v utorok od 16:30 h.
Spovedanie chorých treba vopred nahlásiť.
Od 2.11. sa budeme po sv. omšiach modliť na cintoríne za zosnulých.
___________________
ODPUSTKY ZA ZOMRELÝCH VERIACICH
V dňoch od 1.-8.novembra za nábožnú návštevu cintorína spojenú s nábožnou modlitbou za zomrelých.
V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých 2.11. za nábožnú návštevu kostola spojenú s modlitbou Otče náš a Verím v Boha.
Okrem toho treba splniť tri podmienky: sv. spoveď,  sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému.