Základná škola Krakovany organizuje od 23.10. do 27.10.2023 zber papiera. Papier môžete nosiť do kontajnera pri tenisovom ihrisku.

Do zberu patria: knihy, noviny, časopisy, katalógy, telefónne zoznamy, ostatný popísaný, potlačený  a obalový papier,  papierové odrezky, listy, písací papier, obálky, zošity, papiere pre výpočtovú techniku, brožúry.

Nezbiera sa kartón.

Peniaze získané zo zberu použijeme na nákup školských pomôcok pre žiakov.

Tešíme sa na spoluprácu!