Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 16.10. 22. 10. 2023
_______________________
PONDELOK  16. 10., féria

UTOROK  17. 10., sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka
18:00 Ostrov Vierka Baková

STREDA  18. 10., sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
18:00 Ostrov manžel Miroslav Šidlo

ŠTVRTOK  19. 10., féria
18:00 Krakovany  † starí rodičia Markechoví a ich deti

PIATOK  20. 10., féria
18:00 Krakovany  poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu Pekarovičovú

SOBOTA  21. 10., féria
18:00 Krakovany † manžel Jozef Svetlík a bratia Zuzicoví

NEDEĽA 22. 10., 29. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  manžel Jozef
09:00 Ostrov  Ľubomír Rajnák, nedožité 65. narodeniny
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 201-220
Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke misie.
V stredu v Ostrove a v piatok v Krakovanoch bude po sv. omši stretnutie prvoprijímajúcich detí.

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.