Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 9.10. 15. 10. 2023
_______________________
PONDELOK  9. 10., féria

UTOROK  10. 10., féria
18:00 Ostrov rodičia Albín a Celestína Borovskí, sestry Anna a Františka a starí rodičia z oboch strán

STREDA  11. 10., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre priateľku Milku

ŠTVRTOK  12. 10., féria
18:00 Krakovany  † manžel Anton Hornák, rodičia z oboch strán, súrodenci a ostatní z rodiny

PIATOK  13. 10., féria
18:00 Krakovany manžel Anton, rodičia Radoskí, Žákoví, brat Emil a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  14. 10., féria
18:00 Krakovany † rodičia Filoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 15. 10., 28. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  manžel Ladislav Žažo, rodičia z oboch strán a ostatní zomrelí z rodiny
09:00 Ostrov  Anna Lauková a starí rodičia z oboch strán
10:30 Stráže  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 181-200
Na budúcu nedeľu bude hodová slávnosť v Strážoch. Sv. omša o 10:30 h. bude v kostole sv. Gála. Počas nej bude farská zbierka.

Mesiac október je mesiacom modlitby sv. ruženca. Tento mesiac je možné získať úplné odpustky. Úplné odpustky môžu získať tí, čo sa modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku. Musia byť splnené aj tradične podmienky k odpustkom ako sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel sv. otca a odpútanosť od akéhokoľvek hriechu aj ľahkého.