Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 11.9. 17. 9. 2023
_______________________
PONDELOK  11. 9., féria

UTOROK  12. 9., Najsvätejšieho mena Panny Márie, spomienka
18:00 Ostrov František Bajnóci

STREDA  13. 9., sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
18:00 Ostrov Anna Valková

ŠTVRTOK  14. 9., Povýšenie Svätého kríža, sviatok
18:00 Krakovany † rodičia Mária a Eduard Miklovičoví, brat Ladislav a manželka Mária

PIATOK  15. 9.,  Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
08:00 Krakovany  manžel Emil Štefanka
09:00 Ostrov  Peter a Mária, ich synovia Stanislav a Ján, dcéra Anna a jej syn Michal a starí rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany manžel Jozef, dcéra Alenka, rodičia a starí rodičia z oboch strán

SOBOTA  16. 9., sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov, spomienka
18:00 Krakovany  †rodičia Eduard a Jozefína Hornákoví a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 17. 9., 24. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  rodičia Margita a Serafín Klinovskí a starí rodičia z oboch strán
09:00 Ostrov  manžel Ján, brat Jozef a rodičia z oboch strán
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 101-120
Na budúci týždeň sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu.