Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 28.8. 3. 9. 2023
_______________________
PONDELOK  28. 8., sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

UTOROK  29. 8., Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
18:00 Ostrov manžel Eduard, mama, brat, a rodičia z oboch strán

STREDA  30. 8., Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Jána Krstiteľa v Trnave, sviatok
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  31. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia a ich deti

PIATOK  1. 9., 1. piatok v mesiaci
14:00 Krakovany  pohrebná za Emila Štefanku
17:00 Ostrov  za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho
18:00 Krakovany rodičia Jozef a Katarína Braškoví

SOBOTA  2. 9., féria
18:00 Krakovany manžel Jozef Ravas a syn Peter

NEDEĽA 3. 9., 22. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  za veriacich farnosti
09:00 Ostrov  Ján Bohunčák, 1. výročie
10:30 Krakovany  rodičia Ján a Jolana, František, Johanna a Anna
___________________
Upratovanie kostola: 61-80
Spovedanie k 1. piatku v mesiaci: Krakovany – vo štvrtok od 17:00 h.
                                                             Ostrov – v utorok a v stredu od 17:30 h.
Spovedanie chorých k 1. piatku treba vopred nahlásiť.