Print Friendly, PDF & Email

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 14.8. 20. 8. 2023
_______________________
PONDELOK  14. 8., sv. Maximilána M. Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

UTOROK  15. 8., Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie, slávnosť
17:00 Ostrov rodičia Žovinoví a ostatní zomrelí z rodiny
18:00 Krakovany  za veriacich farnosti

STREDA  16. 8., féria
18:00 Ostrov  za zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  17. 8., féria
18:00 Krakovany manžel, otec a starý otec Jozef Jurica

PIATOK  18. 8., sv. Heleny, spomienka
18:00 Krakovany Michal a Ľudmila Pekarovičoví, Alojz a Irenka Kališoví

SOBOTA  19. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia Galbaví a Strakoví, Mária, Jozef a Miroslav

NEDEĽA 20. 8., 20. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † manžel Anton, syn Bohuslav a Vojtech
09:00 Ostrov  Ján a Anna Vaňakoví, starí rodičia z oboch strán, Jaroslav a jeho vnuk
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 21-40
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 10.9.2023 a v Strážoch 15.10.2023.