Mikroregión nad Holeškou organizuje v piatok 1.9.2023 už 17. edíciu podujatia pre začínajúcich, pokročilých i profesionálnych cyklistov, ktorí si chcú vychutnať krásy nášho regiónu na dvoch kolesách. Pozývame Vás na XVII. ročník tradičného – rekreačného prejazdu na bicykloch, kolobežkách a iných kolesových tátošoch cez jednotlivé samosprávy Mikroregiónu nad Holeškou (nejedná sa o preteky).

Štart a cieľ: futbalové ihrisko v Rakoviciach. Registrácia na mieste: v deň akcie o 08:30 h.

Plánované prestávky:

  • v obci Ostrov, za Základnou školou
  • v obci Nižná, za Obecným úradom

Od 09. do 18. augusta 2023 máte možnosť predregistrácie a zakúpenia pamätného trička a vlajky podujatia cez portál www.inviton.eu

Viac informácií na FB profile a na web stránke Mikroregiónu nad Holeškou www.holeska.sk

Z podujatia bude vyhotovovaný obrazový a zvukovo-obrazový záznam. Registráciou účastník súhlasí s podmienkami podujatia. Týmto Vás žiadame o dodržiavanie Zákona o cestnej premávke a pokynov usporiadateľov počas celého trvania podujatia. 

Upozorňujeme na skutočnosť, že podľa zákona o cestnej premávke:

  • osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou
  • cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby.