Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 7.8. 13. 8. 2023
_______________________
PONDELOK  7. 8., féria

UTOROK  8. 8., sv. Dominika, kňaza, spomienka
18:00 Ostrov rodičia Valentín a Štefánia Leždíkoví a ich rodičia

STREDA  9. 8., sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy, sviatok
18:00 Ostrov Bernardína Valková

ŠTVRTOK  10. 8., sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
18:00 Krakovany rodičia Petronela a Ján Machajoví a starí rodičia z oboch strán

PIATOK  11. 8., sv. Kláry, panny, spomienka
18:00 Krakovany manžel Oto Baláž a rodičia z oboch strán

SOBOTA  12. 8., féria
18:00 Krakovany rodičia Štefan a Františka, Mária a dcéra Božena s manželom a starí rodičia z oboch strán

NEDEĽA 13. 8., 19. nedeľa v období cez rok
08:00 Krakovany  † rodičia Emília a Silvester Valoví
09:00 Ostrov  manžel František Labuda, rodičia, brat Emil a Anna
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 1-20
Hodová slávnosť v Krakovanoch bude 10.9.2023 a v Strážoch 15.10.2023.