Zadávateľ: Obec Krakovany – Kultúrna komisia zriadená Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany

Zadanie: Vytvoriť nadčasové logo a vizuálnu identitu pre „Folklórne slávnosti Krakovany“.
Autor musí vychádzať z tradičného odevu obce Krakovany a jeho farebnosti. Farebnosť je potrebné dodržať podľa fotiek odevu, ktoré tvoria prílohu k tomuto zadaniu. Vybraté boli fotky rukávcov, kde je geometrický vzor babkovej paličkovanej čipky, aj kvetinové vzory dierkovej výšivky, ktoré sú pre obec Krakovany typické.

Popis: Folklórne slávnosti Krakovany sú prehliadkou vystúpení miestnych, regionálnych, profesionálnych i amatérskych folklórnych a speváckych súborov, skupín či telies, ktoré sa venujú ľudovému tancu, spevu, hudbe… V roku 2023 sa uskutočnil už ich 55. ročník. Základ tvorí scénický program, okrem ktorého je pripravený sprievodný program: Na gazdovskom dvore, Malí majstri, tradičná kuchyňa, bábkové divadlá, prednášky, výstavy…
Viac na:  https://festivalkrakovany.sk/o-festivale/historia-festivalu/
                 https://festivalkrakovany.sk/program/

A. Logo
     Musí obsahovať vo svojej základnej plnej verzii názov „Folklórne slávnosti Krakovany“. Logo musí vychádzať zo zadania a plne ho zachovávať.

B. Použitie loga
     Vytvorte plagát podujatia.

C. Vizuálna identita
Vytvorte vizuálne prvky podujatia, ktoré budú použité na všetkých materiáloch, ako napr.: pozvánky, program, web banner, reklamné predmety, použitie v sociálnych médiách (titulné fotky, príspevky, príbehy, reklamy… najmä Facebook, Instagram)…

Spôsob a formát doručenia: Termín: do 30. septembra 2023  Formát: A4
Výstup: 3 strany PDF, písmo prevedené do kriviek (jednotlivé prevedenia loga/použitie loga/prvky vizuálnej identity)
Doručenie: elektronicky na emailovú adresu: slavnosti@krakovany.sk

Vyhodnotenie: Vyhodnotenie prebehne najneskôr do 31. októbra 2023. O víťazovi rozhodne komisia menovaná Obecným zastupiteľstvom obce Krakovany. Zloženie komisie bude verejné. Víťaz dodá do 30 dní, od oznámenia výsledkov, manuál vizuálnej identity v krivkách obsahujúci minimálne: logo, sub-verzie loga, typografiu a definíciu použitých fontov, vzorový plagát podujatia, vzorový program podujatia, vzorová pozvánka na podujatie, titulná fotka, príspevok a reklama na Facebook, príspevok, príbeh a reklama na Instagram, webový banner a príklady použitia na
reklamných predmetoch. Víťaz získa celkovú odmenu vo výške 500,- € za dodanie manuálu „Vizuálna identita Folklórnych slávností Krakovany“, podľa vyššie uvedeného zadania. Obec Krakovany si vyhradzuje právo nevyhlásiť žiadneho víťaza súťaže v prípade, že žiadna zo súťažných prác nebude spĺňať stanovené kritériá kvality. Všetky materiály, prílohy a podmienky si môžete stiahnuť na nasledovnom linku:    stiahnuť