Organizátori Posviacky kaplnky Kristovej Krvi ďakujú všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k organizovaniu posviacky. Osobitne treba poďakovať:

Pánu dekanovi  Marekovi Jesenákovi, pani kostolníčke Vierke Kališovej, pánu farárovi Jaroslavovi Hanzlíkovi z Vrbového, miništrantovi, pánu starostovi Františkovi Klinovskému, pracovníčkam obecného úradu, Jurajovi Filovi, Michaele Havrlentovej, Julke Havrlentovej za grafickú úpravu infotabule, Danielovi Havrlentovi, Tomášovi Kubranovi, Dr. Vladimírovi Krúpovi z Balneologického múzea Piešťany, Petrovi Radoskému, Róbertovi Dohálovi predsedovi družstva a pracovníkom, Jozefovi Sedlákovi, Stanislavovi Sedlákovi,  firma Videomedia Vrbové, Michalovi Sedlákovi, firme Sedos, folklórnej skupine  Krakovčanka, spevokolom z Vrbového a Krakovian, Poľovníckemu združeniu, Požiarnikom z Krakovian a z Vrbového, Slovenskému Červenému krížu, Jednote dôchodcov Krakovany, Zuzke Snohovej a detičkám, ako i všetkým, ktorí sa obetovali a prispeli koláčikmi, zákuskami, šoférom zvážajúci občanov, nosičom zástav, všetkým občanom z Krakovian, z Vrbového z Ostrova a z okolitých obcí, ako i všetkým sponzorom.

Ďakujeme za finančné príspevky, ktoré boli vyzbierané počas posviacky. Všetkým Pán Boh zaplať. Ďakujeme zo srdca.

Organizátori. Foto: Stanislav Sedlák