Print Friendly, PDF & Email

Vážení občania. Oznamujeme Vám, že v sobotu 20. mája 2023 o 16.00 h. sa bude pri Obecnom úrade vykonávať očkovanie psov proti besnote. Cena za jedno zviera je 8 €, za kompletné očkovanie 19 €, a za očkovanie v mieste bydliska s príplatkom 1 €. Prineste si so sebou očkovací preukaz. Upozorňujeme, že očkovanie proti besnote je zo zákona o veterinárnej starostlivosti povinné.
MVDr. Jaroslav Král, tel.: 0905 499 976