Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad Krakovany pozýva všetky mamičky, babičky na posedenie pri príležitosti Dňa matiek, ktoré sa bude konať v nedeľu 21.mája 2023 o 15,00 hod. v Kultúrnom
dome. V kultúrnom programe sa predstavia deti z materskej a základnej školy.