Print Friendly, PDF & Email

V piatok 14.4.2023 bude v našej obci prebiehať vývoz separovaného zberu odpadu – trojzber aj vývoz bioodpadu . Žiadame obyvateľov ulíc, na ktorých prebieha výstavba kanalizácie, a ulica je neprejazdná, aby si vrecia k vývozu trojzberu a kontajnery na bioodpad preniesli na najbližšie prístupné miesto k vývozu.

Ďakujeme za porozumenie.