Rímskokatolícka Cirkev farnosť Krakovany, Nám. sv. Mikuláša 184, 922 02 Krakovany, tel. 033/7798427
Farské oznamy 3.4. 9. 4. 2023
_______________________
PONDELOK  3. 4., Pondelok Svätého týždňa

UTOROK  4. 4., Utorok Svätého týždňa
18:00 Ostrov rodičia, starí rodičia a zomrelí z rodiny

STREDA  5. 4., Streda Svätého týždňa
18:00 Ostrovza zdravie a Božiu pomoc pre celú rodinu

ŠTVRTOK  6. 4., štvrtok Pánovej večere (Zelený štvrtok)
17:00 Ostrov  za veriacich našej farnosti
18:00 Krakovany † kňazi z našej farnosti a kňazi, ktorí u nás pôsobili

PIATOK  7. 4., piatok utrpenia Pána (Veľký piatok)
15:00 Krakovany  Krížová cesta
16:00 Krakovany  obrady Veľkého piatku
17:00 Ostrov  obrady Veľkého piatku

SOBOTA  8. 4., Svätá sobota (Biela sobota)
18:00 Krakovany † rodičia Benkoví, manžel a starí rodičia

NEDEĽA 9. 4., veľkonočná nedeľa
08:00 Krakovany † manžel Jozef
09:00 Ostrov  rodičia Peter a Mária Bohunčákoví
10:30 Krakovany  za veriacich farnosti
___________________
Upratovanie kostola: 161-180
V utorok sa bude upratovať kostol. Prosíme ženy, aby prišli pomôcť.
Na Bielu sobotu bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe od 8:00 do 17:30 h.
V nedeľu bude farská zbierka.

Na Zelený štvrtok možnosť získať úplné odpustky za účasť na speve „Ctíme túto Sviatosť.“ 
Na Veľký piatok platí prísny pôst + zdržovanie sa mäsitých pokrmov.
Na Veľkonočnú vigíliu možnosť získať odpustky za obnovenie krstných sľubov (priniesť sviečky).
___________________

Sedembolestná Panna Mária,

Patrónka Slovenska,

prosíme Ťa o Tvoju pomoc a ochranu.

Vyprosuj uzdravenie chorým,

ochraňuj zdravotníkov,

ktorí sa o nich starajú 

a odvráť šírenie choroby.

Oroduj za nás, ktorí sa

k Tebe s dôverou utiekame.

Na obrázku: plastika sv. Panny Márie Immaculaty, tzv. morový stĺp, ktorý postavili v obci Stráže, ako poďakovanie sv. Panne Márii za pomoc pri odvrátení moru v 2. polovici 18. storočia. Renovovaná bola v r. 2016.