Print Friendly, PDF & Email

Prerušenie distribúcie elektriny – oboznámenie verejnosti
Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy, oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme, budú dňa 01.02.2023 (streda) bez dodávky elektriny nasledovné ulice: V čase od 08:45 hod. do 13:30 hod.:
HLAVNÁ č. 25,25/VE,27,29,31,31/VE,33,48,50,52,54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78
ŠKOLSKÁ č. 4,4A,6
Z dôvodu, že plánovaná práca postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť. 
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Západoslovenská distribučná, a.s. ospravedlňuje.