Print Friendly, PDF & Email

Obecný úrad v Krakovanoch oznamuje Občianskym združeniam a organizáciám v obci Krakovany, že žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na dotáciu v roku 2022 je potrebné podať od 17.01.2023 do 31.01.2023 na podateľni obecného úradu.

Tlačivo si môžete stiahnuť kliknutím na nasledovný odkaz.

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

– Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

VZN č. 3/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Krakovany