Miestna skupina Slovenského Červeného kríža Krakovany Vás pozýva na charitatívny VIANOČNÝ PUNČ, ktorý sa bude podávať na 4. adventnú nedeľu 18.12.2022 pred kostolom sv. Mikuláša v Krakovanoch (sv. omša so začiatkom o 10:30 hod.) po svätej omši.  Ako poďakovanie za spoluprácu, materiálnu i duchovnú pomoc počas roku 2022.